Ihr Warenkorb ist derzeit leer.

Anbieter
in Ihrem Land

oder kaufen Sie das Buch hier online.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Ausdrucken

HERKOLUBUS ILI CRVENA PLANETA V.M. Rabolú
größeres Bild anzeigen

HERKOLUBUS ILI CRVENA PLANETA
V.M. Rabolú

Herkolubus ili Crvena Planeta (V.M. Rabolú)Serbisch (Latein)

Preis: 7,00 €


HERKOLUBUS ILI CRVENA PLANETA
V.M. Rabolú (1926-2000)

«Ovu sam knjigu napisao uz ogromno samo­po­žrtvovanje, ležeći u krevetu nemoćan da stanem na noge ili sednem; ipak, uvi­đa­jući preku potrebu da se Čovečanstvo upo­zori na katastrofu koja nailazi, uložio sam veliki napor.»

«Herkolubus ili Crvena pla­neta je 5 ili 6 puta veći od Jupitera, to je džin kojeg ništa ne može da zaustavi ili skrene sa puta.»

«Naučnici i ceo svet su uspaničeni, a kata­s­trofa još nije ni počela, ali strah od Boga  ne postoji ni u jednog Zemljana. Veruju da su vla­snici i gospodari života, da su moć­ni, ali tada će uvideti da postoji Božanska Prav­da, koja nam sudi prema našim delima.»

«Postoje veliki procepi uzduž morskog dna, vrlo duboki, koji već dolaze u dodir sa va­trom u središtu Zemlje i to baš zbog nukle­ar­nih proba koje vrše naučnici i sile, koje sebe smatraju silama, ne računajući na po­sledice varvarstava koja su počinili i čine prema planeti i Čovečanstvu.»

«Vatra iz središta Zemlje već je počela da dola­zi u dodir sa vodom, pa se javljaju ciklo­ni koje gospoda Amerikanci nazivaju «Feno­men El Ninjo»; nije to «El Ninjo» već kon­takt Zemljine vatre sa vodom, koji se širi oke­anom. Analogno procepima, pojavi­će se zemljotresi u moru, na kopnu, zastra­šu­juće stvari u vodi i zemlji i neće biti prio­bal­nog grada koji nije razrušen; otpočeće pota­pa­nje naše planete u okean, jer se Ze­mljina oso­vina već pomerila, zbog svih tih ekspe­ri­me­nata koji se vrše.»

«Puno sam puta došao u vezu sa vanzema­ljci­ma, bio sam na Veneri i na Marsu, sve­sno se krećući svojim Astralnim telom i mo­gu da potvrdim, da posvedočim o tim izuze­t­nim stanovnicima, za koje ne nalazim reči da opi­šem njihovu mudrost, kulturu i anđeo­ski život koji žive.»

«Svi međuplanetarni brodovi se kreću pomo­ću sunčeve energije. Od materijala su koji ovde ne postoji, a koji je otporan na metke   i osta­lo; iz jednog su dela, nema varova, ni leplje­nja ni šavova i upravljaju se pomoću dirki.»

«Svako ljudsko biće nosi u sebi jednu Božju Iskru koja se naziva Duša, Budhata ili Sušti­na, na kraju krajeva, ima mnogo imena; u suštini to je božja iskra koja nas potiče i daje nam snagu da otpočnemo jedno duho­vno dela­nje, poput ovoga kojem vas podu­čavam. Ta Suština ili Duša je zarobljena u svim našim zlobama, manama ili psiholo­š­kom JA, što se ezoterički naziva «Ego»; one su te koje joj ne dopuštaju da se slo­bodno izrazi, jer preuzimaju vođenje i pre­dstavljanje oso­be.»

«Ovakvim delanjem na koje vam ukazujem za umiranje «Ega», postiže se Naučna Čisto­ća i uči se da se voli Čovečanstvo. Onaj koji ne dela na uništavanju svojih mana, ne može nikada stići do Čistoće, niti može ika­da ose­titi ljubav prema drugima, jer ne voli sam sebe.»

«To je Astralno Polje ili Peta Dimenzija, gde ne postoji gravitacija ni razdaljina, a kojoj pripada Astralno Telo; jedno telo potpuno istovetno fizičkоm, energetsko, koje se kre­će velikim brzinama, poput misli, sposobno da istražuje sve što želi u Svemiru.»

«Jedna mantra je jedna magična reč, koja nam dozvoljava da izađemo iz fizičkog tela i da se u njega vratimo, poptuno svesno.»

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

 

«Dragi čitaoče, govorim vrlo jasno kako bi ste me razumeli da je neophodno da se ozbi­ljno latite posla, jer onaj ko radi izbe­gava opasnost. Ovo nije da bi ste razvijali teorije ni diskusije, nego da isprobate stvar­nu podu­ku koju vam dajem u ovoj knjizi, jer nam ne preostaje ništa drugo čemu možemo pribeći.»

 

Sadržaj
 • Uvod
 • Herkolubus ili Crvena Planeta
 • Nuklearne Probe i Okean
 • Vanzemaljci
 • Smrt
 • Astralni Razvitak
 • Završna Beleška
Technische Merkmale
 • 64 Seiten
 • Größe 13 x 18,5 cm
 • gebunden
 • Einband laminiert
 • Verkaufspreis 7 €