V.M. Rabolú

«Αυ­τό που βε­βαι­ώ­νω σ’ αυ­τό το βι­βλί­ο εί­ναι μια πο­λύ βρα­χυ­πρό­θε­σμη προ­φη­τεί­α, γι­α­τί εί­μαι βέ­βαι­ος για το τέ­λος του πλα­νή­τη, το γνω­ρί­ζω. Δε θέ­λω να σας τρο­μά­ξω, αλ­λά να σας προ­ει­δο­ποι­ή­σω, γι­α­τί α­γω­νι­ώ γι’ αυ­τήν την κα­η­μένη Αν­θρω­πό­τη­τα, μιας και τα γε­γο­νό­τα δεν πε­ρι­μέ­νουν και δεν υ­πάρ­χει χρό­νος για χά­σι­μο σε α­πα­τη­λά πράγ­μα­τα.»

Ο συγγραφέας V.M. Rabolú (1926-2000)


Ο συγγραφέας, V. Μ. Rabolú (1926-2000) γεννήθηκε στην Τολίμα της Κολομβίας και ήταν, πάνω απ' όλα, ένας εξαιρετικός άνθρωπος που αφιέρωσε όλη τη ζωή του στην υπηρεσία της Ανθρωπότητας με την πρόθεση να μοιραστεί και να μεταδώσει τις συμπαντικές γνώσεις του σε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους, έχοντας πάντα κατά νου μια μόνο έγνοια: να υπηρετεί. Και πράγματι τα πνευματικά δικαιώματα του έργου του Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης παραχωρήθηκαν εντελώς δωρεάν σε επιλεγμένους απ' τον ίδιο εκδότες.

Γνώστης των δυνατοτήτων του ανθρώπινου όντος ήταν πεπεισμένος ότι ο μόνος τρόπος για να επιτευχθούν οι αλλαγές, που είναι επειγόντως αναγκαίες για τον πλανήτη μας, έγκειται στην ενδόμυχη αλλαγή του κάθε ατόμου χωρίς δόγματα, σημαίες ή σύνορα.

Τα επικείμενα γεγονότα στο έργο του Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης γίνονται ολοένα και πιο εμφανή, όπως αποδεικνύεται από τις επανειλημμένες προειδοποιήσεις των ειδικών της διεθνούς κοινότητας σχετικά με τις ολέθριες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Περιβαλλοντικές ομάδες, επιστήμονες και αρχηγοί κρατών ανά τον κόσμο ομόφωνα υποστηρίζουν την ανάγκη να κάνουμε κάτι άμεσα για να «σώσουμε τον πλανήτη», που είναι η μοναδική μας ευκαιρία επιβίωσης.

Παρόλα αυτά, γίνονται πολύ λίγα για να ξεπεραστούν αυτές οι αντιστάσεις που αντιτίθενται σε μια αληθινή ανανέωση, εκτός κι αν καθένας από μας παίξει το ρόλο του, πραγματοποιώντας πρακτικές και συγκεκριμένες δράσεις, λαμβάνοντας ένα ενεργητικό και συνειδητό ρόλο στραμμένο στην επίτευξη των επιθυμητών στόχων, στόχων εποικοδομητικών και σε βάθος, και σε αυτό είναι που ελπίζει ο συγγραφέας.

Και είναι γι’ αυτό, που το έργο του λαμβάνει παγκόσμιες διαστάσεις, τόσο λόγω της βαθιάς και εποικοδομητικής επίδρασης που επιφέρει σε εκατομμύρια αναγνώστες ανά τον κόσμο, όσο και λόγω της δυνατότητας της άμεσης επαλήθευσης του περιεχομένου του.

Μέρα με τη μέρα πράγματι πολλοί άνθρωποι κάθε ηλικίας αναπτύσσουν μια διάθεση αλλαγής και υπευθυνότητας πάντα σε σχέση με τον εαυτό τους, τον πλανήτη και κάθε τι που έχει ζωή.

Με την απλή γλώσσα του, ο V.Μ. Rabolú όχι μόνο μας προειδοποιεί, αλλά επίσης μας προτείνει μια πορεία για να ακολουθήσουμε, κινούμενος μοναδικά από την αγάπη προς τους άλλους.

Ωθούμενος από το επαναστατικό του πνεύμα, πράγματι, απευθύνεται πέρα από τους συμπαθούντες, σε όλα εκείνα τα άτομα καλής θέλησης ικανά να αξιολογήσουν, ερευνήσουν και επαληθεύσουν αφ’ εαυτών την αλήθεια του μηνύματος.

Το έργο του δεν προορίζεται μόνο για να διαβαστεί, αλλά κυρίως για να βιωθεί…!