Ο εκδοτικός οίκος CORADI


Ο εκδοτικός οίκος Còradi ιδρύθηκε το 1999 με σκοπό να παρουσιάσει μια σειρά εκδόσεων αποτελούμενη από δημοσιεύσεις ιδιαίτερου ανθρωπιστικού ενδιαφέροντος.

Αυτή η δραστηριότητα στοχεύει στο να παραμείνει όσο το δυνατόν πιστότερη στην πρωτότυπη δομή των έργων, όσο αφορά όλες τις απόψεις κειμένων και μορφών, στη βάση μιας φιλολογικής προσέγγισης, με μεγάλη προσοχή στo περιεχόμενo και με ακριβείς και φροντισμένες μεταφράσεις.

Μέχρι στιγμής, αναφορικά με το βιβλίο «Ερκόλουμπους ή Κόκκινος Πλανήτης» του V. M. Rabolú, λαμβάνοντας υπόψη και τις πρόσφατες εκτυπώσεις τον Μάρτιο του 2012, απαριθμούνται συνολικά 40 εκδόσεις σε διαφορετικές γλώσσες, που κυκλοφορούν σε 80 χώρες του κόσμου.