Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUSS JEB SARKANA PLANĒTA
V.M. Rabolú

“Es rakstīju šo grāmatu ar lielu uzupurēšanos, guļot gultā un nespējot ne piecelties, ne apsēsties. Bet redzot, ka nepieciešams brīdināt Cilvēci par gaidāmo katastrofu, es pieliku lielas pūles.”

“Herkolubuss jeb Sarkana planēta ir piecas vai sešas reizes lielāka par Jupiteru. Tas ir liels gigants, un nekas nespēj to ne apturēt, ne novirzīt.”

“Pat pirms katastrofa ir sākusies, zinātniekus un visu pasauli ir pārņēmusi panika. Neskatoties uz to, nevienam uz Zemes nav baiļu no Dieva. Cilvēki tic, ka viņi ir dzīves kungi un pavēlnieki. Taču tagad tie redzēs, ka patiesi pastāv Dievišķais Taisnīgums, kas spriež tiesu pār mums pēc mūsu darbiem.”

“Okeāna dibenā ir platas, ļoti dziļas plaisas, kas jau šobrīd iesniedzas līdz pat ugunij Zemes iekšienē. Un tā notiek tikai un vienīgi kodolizmēģinājumu dēļ, kurus veic zinātnieki un varasvīri - un viņi paši tic, ka tiem ir vara. Viņi nenovērtē, kādas sekas rada ļaundarības, kuras viņi ir pastrādājuši un turpina pastrādāt pret planētu un Cilvēci.”

“Uguns Zemes iekšienē jau ir nonākusi saskarē ar ūdeni, un sāk parādīties cikloni. Amerikāņu “kungi” to dēvē par “Elninjo fenomenu”. Tas nav “Elninjo”, tas ir efekts, ko izraisa ūdens saskare ar uguni Zemes iekšienē, un tas izplatās okeānā. Padziļinoties plaisām, ūdenī un uz sauszemes sāksies briesmīgas lietas, zemestrīces notiks gan kontinentā, gan arī jūras dzelmē. Nepaliks nenopostīta neviena piekrastes pilsēta. Mūsu planēta sāks grimt okeānā, jo šo kodolizmēģinājumu dēļ Zemes ass ir jau novirzījusies.”

“Esmu daudzkārt kontaktējies ar citplanētiešiem. Esmu pabijis uz Marsa un Venēras, apzināti ceļojot savā Astrālajā Ķermenī, un varu apliecināt, ka šo planētu iemītnieki ir apbrīnojami. Es nespēju rast vārdus, lai aprakstītu viņu gudrību, kultūru un eņģeļu cienīgo dzīvi.”

“Visi starpplanētu kosmosa kuģi tiek darbināti ar saules enerģiju. Tie ir izgatavoti no materiāla, kāda nav uz Zemes,- tas ir izturīgs pret lodēm un jebko citu. Kosmosa kuģu korpusi ir viengabalaini, bez metinātām vai kniedētām šuvēm. Kuģi tiek vadīti ar slēdžu palīdzību.”

“Katra dzīva būtne sevī nes Dievišķo Dzirksti, ko sauc par Dvēseli, Budhatu vai Būtību. Tai ir daudz apzīmējumu, taču patiesībā tā ir dievišķa dzirksts, kas mūs virza un dod mums spēkus uzsākt garīgu darbu – tādu kā tas, ko es jums šeit mācu. Šī Būtība jeb Dvēsele ir kā lamatās iesprostota mūsu ļaunumā, nepilnībās un psiholoģiskajā patībā, ko noslēpumaini dēvē par Ego. Tas neļauj Būtībai brīvi izpausties, jo pārņem cilvēka domas un virza rīcību.”

“Caur šo ego “nāves darbu”, ko es šeit skaidroju, mēs iegūstam Zinātnisko Šķīstību un mācāmies mīlēt Cilvēci. Tas, kas nestrādā pie trūkumu izskaušanas, nekad nespēs sasniegt Šķīstību un nekad nespēs izjust mīlestību pret citiem, jo tāds nemīl pats sevi.”

“Tas ir Astrālais Līmenis jeb Piektā Dimensija, kur neeksistē ne gravitācija, ne attālumi un kurā ceļo Astrālais Ķermenis. Tas ir tieši tāds pats ķermenis kā fiziskais, tikai to veido enerģija, tas pārvietojas lielā ātrumā tāpat kā domas un spēj izpētīt Visumā it visu, ko vēlas.”

“Mantra - tas ir maģisks vārds, kas ļauj atstāt fizisko ķermeni un tajā atgriezties, pilnīgi apzinoties to.”

mantra LA RA S
mantra FA RA ON

“Dārgais lasītāj! Es izsakos ļoti tieši un skaidri, lai jūs saprastu, ka ir nepieciešams sākt strādāt visā nopietnībā. Jo tas, kurš strādā, glābjas no briesmām. Jums nav ne jārada jaunas teorijas ne jāuzsāk diskusijas, bet gan praksē jāizmēģina patiesā mācība, ko es esmu devis šajā grāmatā, jo mums nekas cits vairs neatliek.”

Saturs
 • Priekšvārds
 • Herkolubuss jeb Sarkana planēta
 • Kodolizmēģinājumi un Οkeāns
 • Citplanētieši
 • Nāve
 • Astrālā Projekcija
 • Noslēguma Piezīmes
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €