Your Cart is currently empty.

Find the
nearest distributor
of the book in your country

or buy the book on-line, from this site.

Print

HERKOLUBUS ELLER RÖD PLANET
V.M. Rabolú

”Det var en stor uppoffring för mig att skriva den här boken, då jag har varit sängliggande utan att kunna vare sig stå eller sitta; men då jag ser nödvändigheten i att varna Mänskligheten för den katastrof som kommer, har jag gjort en stor ansträngning.”

”Herkolubus eller Röda Planeten är fem eller sex gånger större än Jupiter, den är en stor gigant som inget kan stoppa eller få ur bana.”

”Vetenskapsmännen och hela världen är full av panik, utan att förstörelsen ens har börjat än, men fruktan för Gud existerar inte i någon jordbo. De tror att de är livets ägare och herrar, att de är mäktiga och de kommer nu att se att det visst finns Gudomlig Rättvisa, som dömer oss i enlighet med våra gärningar.”

„Det finns stora sprickor utmed havet, mycket djupa, som redan kommit i kontakt med elden i Jorden, just på grund av de atomprovsprängningar som vetenskapsmännen och stormakterna gör, som tror att de är mäktiga utan att ta i beräkning konsekvenserna av de barbariska gärningar som de har begått och som de fortsätter att begå mot planeten och mot Mänskligheten.”

”Elden i Jorden har redan börjat att komma i kontakt med vattnet och det är då som cyklonerna visar sig, som herrarna nordamerikaner kallar ”Fenomenet El Niño”; det är inte ”El Niño”, det är kontakten mellan elden i Jorden och vattnet, som håller på att sprida sig i oceanen. Till följd av sprickorna kommer det att uppstå jordbävningar till havs och till lands, fruktansvärda saker i vattnet och på land och det kommer inte att bli någon kuststad kvar som inte blir förstörd; och vår planet kommer att börja sjunka ned i oceanen, för jordaxeln har redan rubbats till följd av alla proven som de utför.”

”Jag har haft med de utomjordiska att göra många gånger, jag har farit till Venus och Mars medvetet med min Astralkropp och kan intyga om detta underverk av invånare, för jag har inte ord att beskriva visdomen, kulturen och det änglalika liv de lever.”

”De interplanetariska skeppen rör sig samtliga med solenergi. De är av ett material som inte finns här, som står emot kulor och allt; de är gjorda i ett stycke, de har inga svetsningar, fogar eller nitar och de styrs med hjälp av knappar.”

”Alla mänskliga varelser bär inom sig en Gudomlig Gnista som kallas Själ, Budhata eller Essens, i vilket fall har den olika namn; men i verkligheten är den en gudomlig gnista som ger oss impulser och kraft för att genomföra ett andligt arbete, som det som jag lär ut här. Denna Essens eller Själ är fångad i våra dåliga sidor, brister eller psykologiska jag som kallas ”Ego”; det är de som inte låter den uppenbara sig i frihet för de kontrollerar och styr viljan i en person.”

”Med detta arbete med döden av egot som jag förklarar här, uppnår man den Vetenskapliga Kyskheten och man lär sig att älska Mänskligheten. Den som inte arbetar med upplösningen av defekterna kan aldrig nå Kyskheten och inte heller någonsin känna kärlek till de andra, eftersom han inte älskar sig själv.”

”Detta är Astralplanet eller Femte Dimensionen, där det inte finns vare sig vikt eller avstånd, och dit Astralkroppen tillhör; det är en kropp som är exakt likadan som den fysiska, gjord av energi, som rör sig med höga hastigheter liksom tanken, förmögen att undersöka allt som man vill i Universum.”

”Ett mantra är ett magiskt ord, som tillåter oss att gå ut ur den fysiska kroppen och återvända till den, med fullt medvetande.”

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

”Kära läsare: Jag talar mycket tydligt så att ni förstår mig, hur nödvändigt det är att sätta igång att arbeta på allvar, för den som arbetar undkommer faran. Detta är inte för att ni ska bygga teorier eller diskussioner utan för att ni ska erfara den sanna undervisningen som jag ger er i denna bok, för det finns inget annat vi kan vända oss till.”

Innehåll
 • Inledning
 • Herkolubus eller Röd Planet
 • Atomprovsprängningarna och Oceanen
 • De Utomjordiska
 • Döden
 • Den Astrala Separationen
 • Slutord
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €