Tu cesta está actualmente vacía.

Buscar a un
distribuidor del libro
en su pais.

o comprar on-line el libro, de este sitio web.

Imprimir

هرکولوبوس یا سیاره قرمز
و.م. رابولو

 

«این کتاب را با فداکاری زیاد، در حالی که بر روی یک تخت افتاده بودم، نمیتوانستم بر روی پاهایم بایستم و یا حتی بنشینم، نوشتم. ولی با دیدن ضرورت موجود برای اینکه به بشریت هشدار دهم از فاجعه ای که در حال آمدن است، تلاش بسیار کردم.»

«دانشمندان، برطبق برخی روایات، آن را حتی وزن کشی کرده اند، که از چند تُن برخوردار است و قطر آن چقدر است، مثل اینکه یک بازی بچه گانه باشد، اما اینگونه نیست. هرکولوبوس یا سیاره قرمز۵ یا ۶ برابر ژو ﭙیتر است، یک غول ﭙیکر بسیار عظیم، آنقدر که هیچ چیزی برای متوقف کردن و یا منحرف کردن آن وجود ندارد.»

«دانشمندان و مردم جهان همگی دچار وحشت هستند، و این در حالیست که هنوز آغاز ویرانی فرا نرسیده است، اما ترس از خداوند در میان هیچکدام از زمینیان وجود ندارد. بر این باورند که آنها سروران وآقایان زندگانی هستند، پر قدرت هستند، اما اکنون خواهند دید که آری عدل الهی وجود دارد و بر حسب اعمالمان این عدالت صورت میگیرد.»

«در کف دریا ترک های طویل عرضی، بسیار عمیقی وجود دارند، که پیوسته با آتش درون زمین در ارتباط هستند، اینها دقیقاً در اثر آزمایشهای اتمی که دانشمندان و کشورهای قدرتمند، که خود را قدرتمند پنداشته، انجام میدهند. بدون آنکه لطمه های اعمال وحشیانه اشان که به زمین و به بشریت زده و میزنند را حساب بیاورند.»

«آتش درون زمین در حال حاظر شروع به در کنش با آب بوده و از طریق آن گردبادها ظا هر می شوند، چیزی که آقایان آمریکایی به آن «نشانه های النینیو» میگویند؛ آن «النینیو» نیست، بلکه تقابل آتش درون زمین و آب سطح آن است، که در بستر اقیانوسها بزرگ و بزرگ تر میشود. بسته به شیارها، دریا لرزه ها، زمین لرزه ها، اوضاع وحشتناکی را در دریاها و سطح زمین بوجود می اورند و هیچ بندری باقی نمانده بدون اینکه در آب دریا غرق شود. و به ندرت فرورفتن خشکیهای سیارۀ ما دراقیانوس آغاز میشود، برای اینکه محور سیاره زمین در حال حاظر تکان خورده واین در اثرکل آ زمایشها يی است که انجام میشود.»

«من دفعات زیادی با فضاییان تماس داشته ام، به وسیلۀ جسم ستاره ای خود هوشرایانه تکان خورده به سیاره های مریخ و زهره رفته ام و میتوانم تصدیق زیبائی ساکنان آنجا را بکنم، بشارت دهم. من هیچ کلامی برای وصف خردمندیشان، فرهنگ و زندگی فرشته واری که زندگی میکنند را پیدا نمی کنم.»

«این سفینه های بین کراتی همه با انرژی خورشیدی حرکت میکنند. از ماده ای ساخته شده اند که اینجا وجود ندارد، که در مقابل گلوله ها وهمه چیز دیگری استقامت دارند. از یک قطعه ساخته شده اند، آنها جوشزده یا چسپیده یا پیچ و مهره ای ندارند و به وسیلۀ دکمه هایی هدایت میشوند.»

«هر موجود بشری در درون خود یک جرقۀ الهی دارد که به آن روح، بوداتا یا ذات میگویند، در نهایت اسمهای زیادی دارد؛ ولی در واقع یک جرقۀالهی است که به ما فشار آورده و به ما نیرو میدهد تا یک کار روحانی را شروع کنیم، مثل همین که من دارم به شما آموزش میدهم. این ذات یا روح در دام تمام و شرارت های ما، نواقصها یا روان «من» افتاده است، که درون گرایانه به آن «منیّت» میگوییم. اینها هستند که از ظهور آزادانۀ ذات جلوگیری میکنند، زيرا آنها رفتار و مدیرت افراد را هدایت میکنند»

«با اقدام به مرگ «منیّت» که به شما نشان میدهم یک شخص میتواند به اندوختن عفت علمی برسد و یاد میگیرد که بشریت را دوست داشته باشد. هر کس که عملِ تجزیه نواقصات را انجام ندهد هیچ وقت نمیتواند به عفت برسد و حتی هرگز نمیتواند به جایی برسد که بتواند عشق به دیگران را حس کند، چونکه او وجود خود را دوست ندارد.»

«این سرزمین ستاره ای یا بعد پنجم است، جایی که وزن و مسافت وجود ندارد، جایی که متعلق به جسم ستاره ایست؛ یک جسم همانند جسم فيزيکی است، از انرژی، با سرعت خیلی زیاد حرکت میکند، همانند فکر کردن، و لایق است هر چه را که میخواهد را در کیهان تحقیق کند.»

«یک مانترا یک کلمۀ سحرآمیز است که به ما اجازه خروج از جسم فيزيکي و برگشتن به آن را در حالت کاملا بیدارانه میدهد.»

مانترا لا را س
مانترا فا را ون

«خوانندۀ عزیز: خیلی روشن حرف میزنم برای اینکه منرا بفهمید، بخاطراینکه احتیاج است که شما بسیار جدی دست به کار شوید، چونکه کسی که کار میکند از خطر رهايی مییابد. این برای این نیست که شما از آنها تئوریهائي ببافید نه بحثها، اما برای اینستکه تعلیمات حقیقی را که من در این کتاب به شما داده ام را تجربه کنید، بخاطر اینکه هیچ چیزی برای اقدام برایمان باقی نمی ماند.»

فهرست
 • مقدمه
 • هرکولوبوس یا سیاره قرمز
 • آزمایشهای اتمی و اقیانوس
 • فضاییها
 • مرگ
 • جداکردن اختروار
 • کلام آخر
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 12,5 x 18 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7,00 €