Tu cesta está actualmente vacía.

Buscar a un
distribuidor del libro
en su pais.

o comprar on-line el libro, de este sitio web.

Imprimir

HERKOLUBUS ILI CRVENA PLANETA
V.M. Rabolú (1926-2000)

«Ovu sam knjigu napisao uz ogromno samo­po­žrtvovanje, ležeći u krevetu nemoćan da stanem na noge ili sednem; ipak, uvi­đa­jući preku potrebu da se Čovečanstvo upo­zori na katastrofu koja nailazi, uložio sam veliki napor.»

«Herkolubus ili Crvena pla­neta je 5 ili 6 puta veći od Jupitera, to je džin kojeg ništa ne može da zaustavi ili skrene sa puta.»

«Naučnici i ceo svet su uspaničeni, a kata­s­trofa još nije ni počela, ali strah od Boga  ne postoji ni u jednog Zemljana. Veruju da su vla­snici i gospodari života, da su moć­ni, ali tada će uvideti da postoji Božanska Prav­da, koja nam sudi prema našim delima.»

«Postoje veliki procepi uzduž morskog dna, vrlo duboki, koji već dolaze u dodir sa va­trom u središtu Zemlje i to baš zbog nukle­ar­nih proba koje vrše naučnici i sile, koje sebe smatraju silama, ne računajući na po­sledice varvarstava koja su počinili i čine prema planeti i Čovečanstvu.»

«Vatra iz središta Zemlje već je počela da dola­zi u dodir sa vodom, pa se javljaju ciklo­ni koje gospoda Amerikanci nazivaju «Feno­men El Ninjo»; nije to «El Ninjo» već kon­takt Zemljine vatre sa vodom, koji se širi oke­anom. Analogno procepima, pojavi­će se zemljotresi u moru, na kopnu, zastra­šu­juće stvari u vodi i zemlji i neće biti prio­bal­nog grada koji nije razrušen; otpočeće pota­pa­nje naše planete u okean, jer se Ze­mljina oso­vina već pomerila, zbog svih tih ekspe­ri­me­nata koji se vrše.»

«Puno sam puta došao u vezu sa vanzema­ljci­ma, bio sam na Veneri i na Marsu, sve­sno se krećući svojim Astralnim telom i mo­gu da potvrdim, da posvedočim o tim izuze­t­nim stanovnicima, za koje ne nalazim reči da opi­šem njihovu mudrost, kulturu i anđeo­ski život koji žive.»

«Svi međuplanetarni brodovi se kreću pomo­ću sunčeve energije. Od materijala su koji ovde ne postoji, a koji je otporan na metke   i osta­lo; iz jednog su dela, nema varova, ni leplje­nja ni šavova i upravljaju se pomoću dirki.»

«Svako ljudsko biće nosi u sebi jednu Božju Iskru koja se naziva Duša, Budhata ili Sušti­na, na kraju krajeva, ima mnogo imena; u suštini to je božja iskra koja nas potiče i daje nam snagu da otpočnemo jedno duho­vno dela­nje, poput ovoga kojem vas podu­čavam. Ta Suština ili Duša je zarobljena u svim našim zlobama, manama ili psiholo­š­kom JA, što se ezoterički naziva «Ego»; one su te koje joj ne dopuštaju da se slo­bodno izrazi, jer preuzimaju vođenje i pre­dstavljanje oso­be.»

«Ovakvim delanjem na koje vam ukazujem za umiranje «Ega», postiže se Naučna Čisto­ća i uči se da se voli Čovečanstvo. Onaj koji ne dela na uništavanju svojih mana, ne može nikada stići do Čistoće, niti može ika­da ose­titi ljubav prema drugima, jer ne voli sam sebe.»

«To je Astralno Polje ili Peta Dimenzija, gde ne postoji gravitacija ni razdaljina, a kojoj pripada Astralno Telo; jedno telo potpuno istovetno fizičkоm, energetsko, koje se kre­će velikim brzinama, poput misli, sposobno da istražuje sve što želi u Svemiru.»

«Jedna mantra je jedna magična reč, koja nam dozvoljava da izađemo iz fizičkog tela i da se u njega vratimo, poptuno svesno.»

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

«Dragi čitaoče, govorim vrlo jasno kako bi ste me razumeli da je neophodno da se ozbi­ljno latite posla, jer onaj ko radi izbe­gava opasnost. Ovo nije da bi ste razvijali teorije ni diskusije, nego da isprobate stvar­nu podu­ku koju vam dajem u ovoj knjizi, jer nam ne preostaje ništa drugo čemu možemo pribeći.»

Sadržaj
 • Uvod
 • Herkolubus ili Crvena Planeta
 • Nuklearne Probe i Okean
 • Vanzemaljci
 • Smrt
 • Astralni Razvitak
 • Završna Beleška
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 12,5 x 18 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7,00 €