Tu cesta está actualmente vacía.

Buscar a un
distribuidor del libro
en su pais.

o comprar on-line el libro, de este sitio web.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Imprimir

HERCÓLUBUS JEW PJANETA ĦAMRA V.M. Rabolú
Ampliar imágen

HERCÓLUBUS JEW PJANETA ĦAMRA
V.M. Rabolú

Hercólubus jew Pjaneta Ħamra (V.M. Rabolú)Maltés

Precio: 7,00 €


HERCÓLUBUS JEW PJANETA ĦAMRA
V.M. Rabolú (1926-2000)

“Dan il-ktieb ktibtu b’ħafna sagrifiċċju, mixħut ġewwa sodda mingħajr ma nista’ nqum jew noqgħod bil-qiegħda; iżda meta rajt il-bżonn li nagħti avviż lill-Umanità fuq id-diżastru li se jiġi, għamilt sforz qawwi.”

“Hercólubus, Pjaneta Ħamra, hija bejn ħames u sitt darbiet ikbar minn Ġupiter, hija bħal ġgant kbir, li ma’ jista’ jkun hemm xejn li jostakulaha jew jiżvijjaha.”

“Se jasal il-mument tat-traġedja, tad-dlam: tregħid, terremoti fuq l-art u fil-baħar; in-nies se jiġġennu għaliex mhux se jkunu jistgħu la jieklu u lanqas jorqdu; u meta se jaraw dan l-għawġ, il-mases tan-nies se jintefgħu mill-irdumijiet, kom­pletament fi stat tal-ġenn.”

“Hemm xquq kbar fil-meded ta’ l-ibħra, mill-aktar fondi, li diġà qed jagħmlu kuntatt man-nar tad-Dinja, preċiżament minħabba l-provi atomiċi li qed jagħmlu x-xjentisti u l-potenzi, dawk li jqisu ruħhom bħala potenzi, mingħajr ma jqisu l-kon­segwenzi ta’ l-atroċitajiet li għamlu u qed jagħmlu kontra l-pjaneta u kontra l-Umanità.”

“In-nar tad-Dinja diġà beda jagħmel kuntatt ma’ l-ilma, u bdew ifeġġu ċ-ċikluni, li l-Amerikani jsejħu “il-fenomenu ta’ El Niño”. Mhuwiex “El Niño”, huwa l-kuntatt tan-nar tad-Dinja ma’ l-ilma, li qed jinfirex ma’ l-oċean. B’kawża ta’dawn ix-xquq, jiffurmaw terremoti fl-art, fil-baħar, u ħwejjeg oħra tal-biża’ fl-art u fil-baħar, u mhux se tibqa’ belt waħda mal-kosta li mhux se tinqered; u l-pjaneta tagħna se tibda tegħreq fl-oċean, għaliex diġà ġie mħarrek minn postu l-fus tad-Dinja minħabba dawn il-provi kollha li qed jagħmlu.”

“Kelli x’naqsam ħafna drabi ma’ dawn in-nies, mort Venere u Marte, meta użajt il-Ġisem Astrali tiegħi b’mod kuxjenti u nista’ nistqarr, xhieda ta’ dawn il-maravilja ta’ nies, li m’għandix kliem biżżejjed biex niddeskrivi l-għerf, il-kultura, u l-ħajja ta’ l-anġli li għandhom.”

“Il-vetturi interplanetarji kollha jimxu bl-enerġija solari. Magħmulin minn materjal li hawnhekk ma jeżistix, u li jirreżisti l-balal u kollox. Huma magħ­mulin minn biċċa sħiħa, ma hemmx biċċiet imwaħ­ħla, jew irbattituri, u kollha jinstaqu permezz ta’ buttuni.”

“Kull bniedem uman għandu ġewwa fih Xrara Divina li tissejjaħ Ruħ, Essenza, jew Budhata, jew ismijiet oħra differenti; iżda fil-fatt, hija xrara divina li tixprunana u tagħtina s-saħħa biex nibdew inwettqu xogħol spiritwali, bħal dak li qed nurikom u ngħallimkom. Din l-Essenza jew Ruħ hija maqbuda fil-ħażen kollu tagħna, fid-difetti tagħna, u fil-‘jien’ psikoloġiċi li b’mod esoteriku jissejħu “Ego”; huma dawk li lir-Ruħ ma jħalluhiex tintwera bil-ħelsien sħiħ, għaliex huma dawn l-elementi li jġibu ruħhom bħala l-kelliema u l-kontroll tal-persuna.”

“B’dan il-proċess li qed nuri fuq il-mewt ta’ l-Ego, nakkwistaw il-Kastità Xjentifika, u nitgħallmu nħobbu lill-Umanità. Min ma jirsistix biex iġib fix-xejn id-difetti, qatt ma jista’ jakkwista l-Kastità u qatt ma jista jhoss imħabba lejn l-oħrajn, għaliex ma jkunx iħobb lilu nnisfu.”

“Dan huwa l-Pjan Astrali jew il-Ħames Dimen­sjoni, fejn ma jeżistix la l-piż u lanqas id-distanza fejn il-Ġisem Astrali jeżisti; ġisem identiku eżatt bħal wieħed fiżiku, enerġetiku, li jimxi b’veloċità qawwija bħal ħsieb, li huwa mogħni bil-ħila biex jinvestiga dak li jrid mill-Univers.”

“Il-mantram hija kelma msaħħra, li biha nistghu noħorġu mill-ġisem fiżiku u nerġgħu nidħlu ġewwa fih, b’mod sħiħ koxjenti.”

Mantram LA RA S
Mantram FA RA ON

 

“Għażiż qarrej: qed nitkellem ċar ħafna sabiex tifhem il-ħtieġa li hemm bżonn biex tibda taħdem bis-serjetà, għaliex min qed jaħdem issa se joħroġ minn dan l-għawġ. Dan kollu mhuwiex biex jiġu magħġuna teoriji jew taħdidiet iżda sabiex jinħassu t-tagħlimiet tassew li qed nagħti f’dan il-ktieb; għalhekk ma baqagħli xejn aktar ħlief li nħeġġeġ lin-nies.”

 

Werrej
 • Daħla
 • Hercólubus, Pjaneta Ħamra
 • Il-provi Atomiċi u l-Oċean
 • L-Estraterrestri
 • Il-Mewt
 • Is-Separazzjoni Astrali
 • Nota ta’ l-aħħar
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 13 x 18,5 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7 €