Tu cesta está actualmente vacía.

Buscar a un
distribuidor del libro
en su pais.

o comprar on-line el libro, de este sitio web.

ItalianοEnglishEspañolΕλληνικάFrançais DeutschРусский
Imprimir

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЦРВЕНА ПЛАНЕТА V.M. Rabolú
Ampliar imágen

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЦРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

Херколубус или Црвена Планета (V.M. Rabolú)Serbio (Cirílico)

Precio: 7,00 €


ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЦРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

«Ову сам књигу написао уз огромно са­мопожртвовање, лежећи у кревету не­мо­ћан да станем на ноге или седнем; ипак, увиђајући преку потребу да се Човеча­нство упозори на катастрофу која наила­зи, уложио сам велики напор.»

«Херко­лубус или Црвена планета је 5 или 6 пута већи од Јупитера, то је џин којег ништа не може да заустави или скрене   са пута.»

«Научници и цео свет су успаничени, а ка­тастрофа није ни почела, али страх од Бога не постоји ни у једног Земљана. Ве­рују да су власници и господари живота, да су моћни, али тада ће увидети да по­стоји Божанска Правда, која нам суди према нашим делима.»

«Постоје велики процепи уздуж морског дна, врло дубоки , који већ долазе у до­дир са ватром у средишту Земље и то баш због нуклеарних проба које врше нау­чници и силе, које себе сматрају сила­ма, не рачунајући на последице варвар­става која су починили и чине према пла­нети и Човечанству.»

«Ватра из средишта Земље већ је почела да долази у додир са водом, па се јављају циклони које господа Американци на­зивају «Феномен Ел Нињо»; није то «Ел Нињо» већ контакт Земљине ватре са во­дом, који се шири океаном. Aнaлoгнo процепима, појавиће се земљотреси у мо­ру, на копну, застрашујуће ствари у води и земљи и неће бити приобалног града који није разрушен; отпочеће пота­пање наше планете у океан, јер се Земљи­на осо­вина већ померила, због свих тих експе­римената који се врше.»

«Пуно сам пута дошао у везу са ванзема­љцима, био сам на Венери и на Марсу, свесно се крећући својим Астралним те­лом и могу да потврдим, да посведочим о тим изузетним становницима, за које не налазим речи да опишем њихову муд­рост, културу и анђеоски живот који жи­ве.»

«Сви међупланетарни бродови се крећу помоћу сунчеве енергије. Од материјала су који овде не постоји, а који је отпоран на метке и остало; из једног су дела, нема варова, ни лепљења, ни шавова и упра­вљају се помоћу дирки.»

«Свако људско биће носи у себи једну Бо­жју Искру која се назива Душа, Будата или Суштина, на крају крајева, има много имена; у суштини то је божја искра која нас потиче и даје нам снагу да отпочнемо једно духовно делање, попут овог којем вас подучавам. Та Суштина или Душа је заробљена у свим нашим злобама, мана­ма или психолошком ЈА, што се езоте­рички назива «Его»; оне су те које јој не допу­штају да се слободно изрази, јер пре­узи­мају вођење и представљање особе.»

«Оваквим делањем на које вам указујем,  за умирање «Егa», постиже се Научна Чи­стоћа и учи се да се воли Човечанство. Онај који не дела на уништавању својих мана, не може никада стићи до Чистоће, нити може икада осетити љубав према други­ма, јер не воли сам себе.»

«То је Астрално Поље или Пета Димен­зија, где не постоји гравитацијa ни ра­здаљина, а којој припада Астрално Тело; једно тело потпуно истоветно физичком, енергетско, које се креће великим брзи­на­ма, попут мисли, способно да истражује све што жели у Свемиру.»

«Једна ман­тра је магична реч која нам дозвољава да изађемо из физичког тела и да се у њега вратимо, поптуно свесно.»

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

 

«Драги читаоче, говорим врло јасно како бисте ме разумели да је неопходно да    се озбиљно латите посла, јер онај ко ра-ди избегава опасност. Ово није да би сте развијали теорије ни дискусије, него да испробате стварну подуку коју вам дајем у овој књизи, јер нам не преостаје ништа друго чему можемо прибећи.»

Садржај
 • Увод
 • Xерколубус или Црвена Планета
 • Нуклеарне Пробе и Океан
 • Ванземаљци
 • Смрт
 • Астрални Развитак
 • Завршна Белешка
Especificaciones técnicas
 • 64 páginas
 • Dimensiones 13 x 18,5 cm
 • Lomo cosido con hilo
 • Encuadernación con cubierta laminada
 • Precio 7 €