Print Print

HERKOLUBUS ALI RDEČI PLANET
V.M. Rabolú

»To knjigo sem napisal z veliko odrekanja, medtem ko sem ležal v postelji, ne da bi bil sposoben stati ali sedeti. Toda ko sem videl, kako nujno je obvestiti Človeštvo o priha­ja­joči katastrofi, sem se zelo potrudil.«

»Herkolubus ali Rdeči Planet je petkrat ali šestkrat večji od Jupitra. Je gigant in ne obstaja nič, kar bi ga ustavilo ali mu spremenilo pot.«

»Znanstveniki in ves svet so postali panični, še preden se je začela katastrofa, medtem ko  noben zemljan ne trepeta v božjem strahu. Mislijo, da so gospodarji in vladarji življen-ja in da so močni, toda zdaj bodo spoznali, da obstaja Božja Pravica, ki nas bo sodila po naših dejanjih.«

»Na morskem dnu že obstajajo zelo globoke in velike razpoke, ki so nastale zaradi atom­skih poskusov, ki jih izvajajo znanstveniki in sile, ki mislijo, da so sile. Te ne upošte­vajo posledic krutosti, ki so jih že izvedle in jih še izvajajo proti planetu in proti Člove­štvu. Oceani so že v stiku z ognjem v Zem­lji­ni notranjosti.«

»Ogenj Zemlje je začel prihajati v stik z vo­do in pojavljajo se cikloni, ki jih gospodje Ame­ričani imenujejo fenomen »El Niño«. Ne gre za fenomen »El Niño«, ampak za stik ognja Zemlje z vodo v oceanih. Z razpokami se bo­do pojavljali potresi v morju, na celi­nah, grozovite reči se bodo dogajale v vodi in na kopnem in vsa obmorska mesta bodo opu­stošena. Tako se bo začel potop našega pla­neta v ocean, ker se bo os planeta zaradi atom­skih poskusov premaknila.«

»Večkrat sem se povezal z nezemljani, bil sem že na Veneri in na Marsu, kamor sem zavestno potoval s svojim Zvezdnim Tele­som in lahko potrdim in pričam o teh ču­dovitih prebivalcih, za katere ne najdem be­sed, ki bi opisale njihovo modrost in kulturo ter angelsko življenje, ki ga živijo.«

»Vse vesoljske ladje se gibljejo s pomočjo sončne energije. Narejene so iz materiala, ki ga na Zemlji ni in ki je odporen na naboje  in vse drugo; narejene so iz enega kosa, ni­kjer niso spojene, zlepljene ali zakovane in se upravljajo s pritiskom na gumbe.«

»Vsako človeško bitje nosi v sebi neko Božjo Iskro, ki se imenuje Duša, Buddhata ali Ese­nca. Se pravi, ima različna imena; v resnici je pa neka Božja Iskra, ki nas vleče naprej in nam daje moč, začeti z duhovnim delom, ki vas ga učim. Bistvo ali Duša je ujeta v vse naše hudobije, pomanjkljivosti ali v naš psi­hični jaz, ki se ezoterično imenuje »Ego«; te ne pustijo duši, da bi se svobodno izrazi-   la, ker so prevzele zastopstvo in upravljanje osebe.«

»S tem postopkom usmrtitve Ega, ki sem ga razložil, lahko pridobimo Znanstveno Devi­štvo in se lahko naučimo imeti radi Člove­štvo. Tisti, ki se ne trudi odpraviti poma­nj­kljivosti, ne more nikoli priti ne do Devi­štva, ne do tega, da bi začutil ljubezen do drugih, ker se sam nima rad.«

»Pri tem gre za Astralno področje ali Peto dimenzijo, kjer ni ne težnosti, ne razdalje in v katerega spada Astralno telo; to telo je na­tančno enako fizičnemu, energetskemu tele­su, ki se premika z veliko hitrostjo, kot potu­jejo misli in je sposobno raziskati v Vesolju vse, kar si želi.«

»Mantra je magi­čna beseda, ki nam dovoli izhod iz fizičnega telesa in vrnitev vanj pri polni zavesti.«

Mantra LA RA S
Mantra FA RA ON

»Dragi bralci: govorim zelo jasno, da me bo­ste razumeli, ker je potrebno resno poprijeti za delo, ker tisti, ki dela, uide nevarnosti. Ne gre za to, da bi oblikovali teorije ali imeli debate, ampak za to, da boste eksperime­nti­rali z resničnim naukom, ki vam ga predsta­vljam v tej knjigi, glede na to, da nam ne preostane nič drugega.«

Vsebina
 • Uvod
 • Herkolubus ali Rdeči Planet
 • Jedrski Poskusi in Ocean
 • Nezemljani
 • Smrt
 • Astralna Razgrnitev
 • Zadnje Sporočilo
Technical specifications
 • 64 pages
 • Dimensions 12,5 × 18 cm
 • Thread sewn
 • Bound with laminated cover
 • Price 7,00 €