Stampa

ХЕРКОЛУБУС ИЛИ ЦРВЕНА ПЛАНЕТА
V.M. Rabolú

«Ову сам књигу написао уз огромно са­мопожртвовање, лежећи у кревету не­мо­ћан да станем на ноге или седнем; ипак, увиђајући преку потребу да се Човеча­нство упозори на катастрофу која наила­зи, уложио сам велики напор.»

«Херко­лубус или Црвена планета је 5 или 6 пута већи од Јупитера, то је џин којег ништа не може да заустави или скрене   са пута.»

«Научници и цео свет су успаничени, а ка­тастрофа није ни почела, али страх од Бога не постоји ни у једног Земљана. Ве­рују да су власници и господари живота, да су моћни, али тада ће увидети да по­стоји Божанска Правда, која нам суди према нашим делима.»

«Постоје велики процепи уздуж морског дна, врло дубоки , који већ долазе у до­дир са ватром у средишту Земље и то баш због нуклеарних проба које врше нау­чници и силе, које себе сматрају сила­ма, не рачунајући на последице варвар­става која су починили и чине према пла­нети и Човечанству.»

«Ватра из средишта Земље већ је почела да долази у додир са водом, па се јављају циклони које господа Американци на­зивају «Феномен Ел Нињо»; није то «Ел Нињо» већ контакт Земљине ватре са во­дом, који се шири океаном. Aнaлoгнo процепима, појавиће се земљотреси у мо­ру, на копну, застрашујуће ствари у води и земљи и неће бити приобалног града који није разрушен; отпочеће пота­пање наше планете у океан, јер се Земљи­на осо­вина већ померила, због свих тих експе­римената који се врше.»

«Пуно сам пута дошао у везу са ванзема­љцима, био сам на Венери и на Марсу, свесно се крећући својим Астралним те­лом и могу да потврдим, да посведочим о тим изузетним становницима, за које не налазим речи да опишем њихову муд­рост, културу и анђеоски живот који жи­ве.»

«Сви међупланетарни бродови се крећу помоћу сунчеве енергије. Од материјала су који овде не постоји, а који је отпоран на метке и остало; из једног су дела, нема варова, ни лепљења, ни шавова и упра­вљају се помоћу дирки.»

«Свако људско биће носи у себи једну Бо­жју Искру која се назива Душа, Будата или Суштина, на крају крајева, има много имена; у суштини то је божја искра која нас потиче и даје нам снагу да отпочнемо једно духовно делање, попут овог којем вас подучавам. Та Суштина или Душа је заробљена у свим нашим злобама, мана­ма или психолошком ЈА, што се езоте­рички назива «Его»; оне су те које јој не допу­штају да се слободно изрази, јер пре­узи­мају вођење и представљање особе.»

«Оваквим делањем на које вам указујем,  за умирање «Егa», постиже се Научна Чи­стоћа и учи се да се воли Човечанство. Онај који не дела на уништавању својих мана, не може никада стићи до Чистоће, нити може икада осетити љубав према други­ма, јер не воли сам себе.»

«То је Астрално Поље или Пета Димен­зија, где не постоји гравитацијa ни ра­здаљина, а којој припада Астрално Тело; једно тело потпуно истоветно физичком, енергетско, које се креће великим брзи­на­ма, попут мисли, способно да истражује све што жели у Свемиру.»

«Једна ман­тра је магична реч која нам дозвољава да изађемо из физичког тела и да се у њега вратимо, поптуно свесно.»

Мантра ЛА РА С
Мантра ФА РА ОН

«Драги читаоче, говорим врло јасно како бисте ме разумели да је неопходно да    се озбиљно латите посла, јер онај ко ра-ди избегава опасност. Ово није да би сте развијали теорије ни дискусије, него да испробате стварну подуку коју вам дајем у овој књизи, јер нам не преостаје ништа друго чему можемо прибећи.»

Садржај
 • Увод
 • Xерколубус или Црвена Планета
 • Нуклеарне Пробе и Океан
 • Ванземаљци
 • Смрт
 • Астрални Развитак
 • Завршна Белешка
Specifiche tecniche
 • 64 pagine
 • Dimensioni cm 12,5 x 18
 • Cucitura con filo refe
 • Rilegatura con copertina plastificata
 • Prezzo 7,00 €